Сертификати

В компанията има успешно внедрени и функциониращи няколко международни стандарта. От 2009 г. организацията е сертифицирана, съобразно изискванията на ISO 9001 и ISO 22 000. През 2014 г. с изключително висок резултат е внедрен IFS Food – 99.31% покритие на изискванията на клаузите на този стандарт. Прилагането на всички международни стандарти се одитира и контролира от Lloyd`s Register – световен лидер в извършването на независими оценки, включително сертификация, валидиране, верификация и обучение в широк спектър от стандарти и схеми, с признание от повече от 50 акредитационни органа.