Производство и качество

ПРЕСТИЖ е един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България. Благодарение на високото качество и неповторим вкус на нашите продукти ние сме безспорен пазарен лидер в България. Като такъв знаем, че първото място се печели трудно и се отстоява още по-трудно. Затова поддържаме високи стандарти на качество и се стараем постоянно да надграждаме постигнатото.

От 2012 година ПРЕСТИЖ осъществява своята дейност в нов, модерен и високотехнологичен завод на световно ниво. Той отговаря на най-високите съвременни изисквания свързани с качеството, безопасността и ергономията на работната среда. С цел разширяване на производствените мощности през 2017 година, ПРЕСТИЖ закупува втори завод, находящ се отново в Община Велико Търново.

Качеството на суровините, които използваме е от голямо значение за нас. Затова ние работим със суровини на най-добрите производители в света и си сътрудничим с международни експерти в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Производство и качество
Специализирани отдели по контрол на качеството следят за изпълнението на заложените високи изисквания. Разполагаме с лаборатории за физико-химични, органолептични и микробиологични анализи, които осигуряват непрекъснат контрол на приеманите суровини, опаковки, произведени полуфабрикати и готова продукция. Екипът ни има изключителното преимущество да разработва нови продукти и да създава иновации в собственa модернa и високотехнологичнa R&D лаборатория, следвайки най-новите тенденции в хранително-вкусовата индустрия.
Производство и качество
Производство и качество
Изискванията на всички внедрени стандарти са имплементирани под формата на интегрирана система за управление. Изпълнението на тези изисквания подпомага успешното управление на всички дейности в ПРЕСТИЖ и осигурява:

Качество и безопасност на продуктите
Насоченост към потребителя и неговата удовлетвореност
Внимание към детайла и стремеж към съвършенство
Създаване на иновации
Ангажираност и мотивация на служителите
Производство и качество