Официални дистрибутори

АСЕНОВ ЕООД

гр. Смолян, ул. Тракия 10
тел. 030/162 237,
e-mail: a.asenov@mail.bg

ВИЛТОН – 2 ООД

Гр. Ямбол, ул. Ормана 4А
тел. 0887 981 615,
e-mail: vilton2ood@gmail.com

ВУЧКО-2 – ВУЧКОВИ С-ИЕ СД

гр. Перник, ул. Софийско Шосе 15
тел. 0895 441 051,
e-mail: vuchko2_vuchko@abv.bg

ГРАЦИЯ СК ЕООД

гр.Пловдив,ул. „Полет „84
тел. 032/964 438,
e-mail: office@gracia-bg.com

Грестокомерс ЕООД

гр. Габрово, ул. Никола Войновски 101А
тел. 0886 071 501,
e-mail: order9@gresto.bg

Грестокомерс ЕООД

гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 29
тел. 0700 17 878,
e-mail: оrder7@gresto.bg

Грестокомерс ЕООД

гр. Плевен, ул. Здравец 1
тел. 0700 17 272,
e-mail: order1@gresto.bg

Грестокомерс ЕООД

гр. Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски 113
тел. 0700 17 082,
e-mail: order5@gresto.bg

Грестокомерс ЕООД

гр. Шумен, ул. Симеон Велики 8А
тел. 0700 17 054,
e-mail: order8@gresto.bg

ЕП КОМЕРС

гр. Бургас, ул. Одрин №17
тел. 0889 164 116,
e-mail: office.burgas@epkomers.com

ЕП КОМЕРС

гр. Стара Загора, Южна Промишлена Зона, База Терамис
тел. 0888 259 425,
e-mail: office.starazagora@epkomers.com

Ефект 2002 ООД

гр.София , Ефект 2002 ООД, ул.“Суходолска“ 98
тел. 02/829 02 25,
e-mail: office@effect.bg

КАРАДИ ООД

гр. Ловеч, ул. Скобелевско шосе 9
тел. 068/604 403,
e-mail: office@karadybg.com

Клио Комерс – ТБ ЕООД

гр. Варна, ул. Перла 26 А, Логистичен парк, сграда А 6
тел. 0893606603,
e-mail: office_varna@cliobg.com

Клио Комерс – ТБ ЕООД

гр. Габрово, ул. Генерал Николов 11
тел. 0893 606 672,
e-mail: office_gabrovo@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Горна Оряховица, ул. Македония 66, Търговско – логистичен к-с Горна Оряховица АД
тел. 0893 606 759,
e-mail: office_tarnovo@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Добрич, бул. “ 25 септември „88,
тел. 0893 606 786,
e-mail: office_dobrich@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, Логистичен парк Плевен
тел. 0893 606 674,
e-mail: office_pleven@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Разград, ул. Конверсия 8, Бизнес зона Перистър
тел. 0893 606 822,
e-mail: office_razgrad@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Русе, Източана индустриална зона, ул. Слатинска 6, Логистичен парк Русе
тел. 0893 606 585,
e-mail: office_ruse@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Силистра, ул. Харалампи Джамджиев 1
тел. 0893 606 911,
e-mail: office_silistra@cliobg.com

КЛИО КОМЕРС – ТБ ЕООД

гр. Шумен, кв.Еверест, Дремжа 113
тел. 0893 606 534,
e-mail: office_shumen@cliobg.com

МЕГА ЛОГИСТИК ООД

гр. Казанлък, кв. Индустриален 32
тел. 0431/63 587,
e-mail: mega_kz@abv.bg

Никол Комерс ООД

гр. Благоевград, Ж.К. Ален Мак, ул. Астра 9
тел. 0893309169,
e-mail: bld_trd@mail.bg

СЕПЮ ООД

Гр. Дупница, Ул. Крайречна 2
тел. 0898 522 953,
e-mail: sepunited@abv.bg

Сириус ООД

гр. Ботевград, ул. Хан Аспарух №2
тел. 0723 60070 ,
e-mail: sirius.ltd@abv.bg

СМ ТРЕЙД 2000 ЕООД

гр. София адрес. Ул. Земеделска 35 – СМ Трейд
e-mail: office@smtrade.bg