ТРАЯНА

Добро за споделяне!

Най-сладкият начин да споделим добро! Траяна е тук, за да ни напомним да бъдем добри, да виждаме и да споделяме малките жестове на доброта, които не изискват много.

Малките добрини са тези, които връщат усмивка на нечие лице и вярата в доброто.

ТРАЯНА

Добро за споделяне!

Най-сладкият начин да споделим добро! Траяна е тук, за да ни напомним да бъдем добри, да виждаме и да споделяме малките жестове на доброта, които не изискват много.

Малките добрини са тези, които връщат усмивка на нечие лице и вярата в доброто.

ТРАЯНА

Траяна Боровинка

Траяна Лимон

Класик

Какао

Кафе

Портокал

Лешник

Макси

Halloween

Траяна Коледна

Траяна Боровинка

Траяна Лимон

Класик

Какао

Кафе

Портокал

Лешник

Макси

Halloween

Траяна Коледна