СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ

Последните няколко седмици бяха заредени с ключови събития за нашата компания, в които активно участие взеха Галина Цанова, директор човешки ресурси и администрация и Лилия Лалева, главен технолог в ПРЕСТИЖ.

Представяне на ПРЕСТИЖ и възможности за стажове и обучения на студенти: По покана на Кариерния център на Университета по Хранителни Технологии в Пловдив нашите колеги се включиха в специално събитие за студенти, по време на което представиха историята на нашата компания, както и различни варианти за платени стажове и обучения в нашите отдели по качество, производство, проучване и развитие на нови продукти. Тази среща беше от съществено значение за младите студенти, защото имаха възможност да обсъдят конкретни стъпки за своето кариерно развитие в избраната от тях професия.

Срещи с университети и представители на местната община: Във Велико Търново, по инициатива на Община Велико Търново, ПРЕСТИЖ беше домакин на дискусия между представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, филиал Велико Търново и Университета по Хранителни Технологии град Пловдив. Заедно обсъдихме важни теми като необходимостта от сътрудничество между университетите, местна власт и бизнеса с цел адекватна подготовката на квалифицирани кадри, както и начините за подпомагане на студентите да развият практическите си умения и да се адаптират към изискванията на пазара на труда.

Сътрудничество за успешно бъдеще: В ПРЕСТИЖ вярваме, че нашето успешно партньорство с академичния свят и общинската власт е не само от ключово значение за нас като водещо предприятие в региона, а нещо повече – подадена ръка към младите хора за успешно професионално развитие във Велико Търново и принос за разцвета на икономиката и обществото на Старопрестолната ни столица.

Сподели: 

Виж още

ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ПРЕСТИЖ

PRESTIGE_Family_Day_2024

ПРЕСТИЖ E НАЙ-ДОБЪР FMCG ПРОИЗВОДИТЕЛ

PRESTIGE-the-best-FMCG-producer_2024

ПРАЗНУВАME ДЕНЯ НА ДЕТЕТО С ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕСТИЖ_ромски_фестивал

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ

ПРЕСТИЖ С ОТЛИЧИЕ ОТ FORBES

PRESTIGE_Forbes_2024

Стъпка към пълното владеене на търговската игра

ПРЕСТИЖНИ_Партньори